Pozvánka na seminář „ Ochranná známka a kdy je dobré ji mít“ 11. 5. 2017
12. Duben 2017

Pozvánka na seminář „ Ochranná známka a kdy je dobré ji mít“ 11. 5. 2017

Co vše se skrývá pod pojmem ochranná známka? Kdo ji může získat, za jakých podmínek a kolik vás to bude stát?

Dozvíte se, proč si chránit firemní logo či značku ochrannou známkou, jak si správně podat přihlášku i to, jaká práva  a povinnosti z toho pro vlastníka plynou.

Jaké označení je vůbec způsobilé být zapsáno jako ochranná známka do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví? Vše doplněno o příklady zamítnutých a zveřejněných ochranných známek.

Seminářem vás provede Mgr. Zuzana de Korver z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, která se dlouhodobě specializuje na oblast práv na označení a na řízení v oblasti ochranných známek.

Vstupné: 100 Kč

Registrace do 9. 5. Více na cpi.vsb.cz v sekci Plánované akce

Místo konání: Kovork, Podnikatelský inkubátor, Studentská 17, Ostrava – Poruba