Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“ 14. 6. 2017
31. Květen 2017

Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“ 14. 6. 2017

VŠB – Technická univerzita v Ostravě vás zve na seminář s názvem „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“, který proběhne 14. června. Přijďte se dovědět informace o nástroji na podporu malých a středních podniků (SME Instrument), díky kterému získáte

nejen finanční prostředky na rozvoj inovací, jejich zavedení na trh, ale také podporu špičkových mentorů a expertů. V rámci semináře se dozvíte praktické informace o předložení projektu prostřednictvím Participant Portal a podrobnosti o způsobu hodnocení projektů. Zároveň představíme důležité tipy a triky, jak uspět se svou žádostí na základě častých doporučení mezinárodních hodnotitelů.

Registrace na akci je možná na tomto odkazu do 13. června 2017!

PROGRAM:

13:00 – 13:30 Prezence účastníků

13:30 – 13:45 SME Instrument ve zkratce, Michaela Vlková – Technologické centrum AV ČR

13:45 – 14:30 Předkládání žádostí do SME Instrumentu a způsob hodnocení, Michaela Vlková – Technologické centrum AV ČR

14:30 – 15:00 Doporučení ze strany mezinárodních hodnotitelů SME Instrumentu, Kateřina Kučová – VŠB-TU Ostrava

15:00 – 15:30 Podpora držitelů Seal of Excellence SMEI fáze 1 z národního programu GAMA, Petr Očko – Technologická agentura ČR

15:30 – 16:00 Závěrečná diskuze, individuální konzultace

MÍSTO KONÁNÍ: Ostrava – Poruba, Centrum podpory inovací, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Studentská 6202/17, velká seminární místnost PI 332 (3. patro)

Horizont 2020 je evropský rámcový program podpory výzkumu a inovací. Poprvé v historii nyní

umožňuje čerpat prostředky pro jednotlivé firmy bez potřeby mezinárodních konsorcií, a to formou nástroje pro malé a střední

podniky (SME Instrument), které chtějí posunout své inovativní nápady a proměnit je v nové produkty a služby.